+374 99 968828 +374 41 535756 +374 10 535756outgoing.wintravel@mail.ru

Վիզա տեղեկատվություն - Բուլղարիա

Բուլղարյիայի դեսպանատուն դիմելու փաստաթղթերը

1. Անձնագիր,որը պետք է լինի 10 տարվա ժամկետի մեջ,իսկ ելքի վավերականությունը պետք է առնվազն 3 ամսով գերազանցի մուտքի արտոնագրի ավարտի ժամկետը:
2. Մեկ լուսանկար (3x4 չափի)
3. Տեղեկանք աշխատավայրից (պաշտոնի և աշխատավարձի գրառումներով):
4. Տեղեկանք բանկից մնացորդի չափով(վերջին 3 ամսվա շարժով):
5. Եթե անձը թոշակառու է ( թոշակի գրքույկր և գրքույկի ռուսերեն թարգմանությունը):
6. Ընտանիքի անդամների անձնագրերի պատժեները:
7. Սեփականության վկայական:

011 55 20 20, 011 55 80 80, 093/091 54 69 74