+374 99 968828 +374 41 535756 +374 10 535756outgoing.wintravel@mail.ru

Վիզա տեղեկատվություն - Իսրայել

Իսրայելի դեսպանատուն

Կարճաժամկետ արտոնագրի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը

1.Անձնագիր, որը պետք է վավերական լինի առնվազն 6 ամիս և դրա պատճեն
2.Մեկ լուսանկար (5x5)
3.Դիմողի կողմից լրացված և ստորագրված հարցաթերթիկ
4.Հրավիրողի կողմից ստորագրված նամակ-հրավեր կամ հյուրանոցի ամրագրում
5.Աշխատավայրից/ուսման վայրից տեղեկանք, որտեղ նշված է, թե որքան ժամանակ եք աշխատում/սովորում և Իսրայել անցից հետո վերադառնալու եք աշխատանքին/ուսմանը
6.Բանկային հաշվի տեղեկանք
7.Տոմսի ամրագրում

011 55 20 20, 011 55 80 80, 093/091 54 69 74